Tjenester


Hos Real Properties Homes CB tilbyr vi en allsidig og omfattende service gjennom vår avdeling for eiendomstjenester (sammen med ledende firma som vi har gjort avtaler med innen samme sektor). Vi tar oss av alle dine behov innen eiendomsforvaltning; fra kjøp og salg av boliger, samt utleie, taksering og verdivurdering, saksgang i arveprosessen, søknad/innhenting av identifikasjonsnummer for utlendinger (NIE) og residens, rådgivning i forbindelse med skatteplikt for ikke-residente, byggetillatelser i forbindelse med utbygging og nybygg, arkitektprosjekter, samt vederlagsfri innhenting av prisoverslag for byggeprosjekter og rehabilitering/oppussing.

Du har i tillegg fordelen av vår geografiske dekning over hele Spania, takket være et nettverk av samarbeidskontorer. Dette gir deg tilgang til alle mulige tjenester innenfor eiendomsmarkedet:

 • Eiendomsmegler
 • Formidling av byggeprosjekter
 • Salg og forvaltning av aktiva som er inndrevet etter mislighold av gjeld
 • Tomter og byggeprosjekter
 • Eiendomsinvestering
 • Taksering og verdivurdering
 • Formuesforvaltning
 • Konsulenttjenester
 • Arveoppgjør
 • Utlendingesaker: Innhentelse av NIE og residencia
 • Forvaltning av skatteplikter for ikke-residente
 • Legalisering av utbedringsarbeider og nybygg
 • Prosjekter godkjent av arkitekt
 • Gratis finansieringsbistand
 • Gratis prisoverslag i forbindelse med byggeprosjekter og restaurering/oppussing.

Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt med oss i dag!

Attest for Profesjonell Boliginspeksjon

1.- Hva er det?

Det er et dokument som akkrediterer en boligs nåværende og faktiske tilstand hva gjelder driftsstandarder og sanering, ved hjelp av en rapport som også inkluderer bilder, og som er godkjent av Foreningen for Profesjonelle Boliginspektører (ASIPV) i kraft av selvstendig og uavhengig organ.

2.- Hvordan oppsto den?

Selv om det kun er nder ett år siden man har iverksatt dette systemet i Spania, er den benyttet i USA siden 1960 som et sikkerhetstiltak når enhver eiendomstransaksjon gjennomføres. Det finnes også i andre land i Europa, som for eksempel Storbritannia, og det holder på å bli bli iverksatt i andre land.

3.- Hva brukes den til?

For å ivareta interessene og tilliten til selgere, kjøpere, eiere og leietakere.

4.- Hvem rettes den mot?

Enhver person som ønsker å kjøpe, selge, leie eller som allerede har utleid en bolig.

5.- Hvem utsteder en IPV-attest?

IPV-attesten utstedes av en profesjonell Boliginspektør, som er en uavhengig yrkesperson og som er behørlig kvalifisert og godkjent av Spanias Utdannings- og Vitenskapsdepartement.

6.- Hvorfor må jeg søke om en IPV-attest før jeg leier, kjøper eller selger en bolig?

IPV-attesten utstedes av en profesjonell Boliginspektør, som er en uavhengig yrkesperson og som er behørlig kvalifisert og godkjent av Spanias Utdannings- og Vitenskapsdepartement.

7.- Hvilken merverdi gir en IPV-attest meg?

For den som selger vil den få fortgang i salget og gjøre denne lettere, da attesten utgjør en fordel i forhold til andre selgere og gir tillit til potensielle kjøpere.

For den som kjøper gir attesten detaljert og upartisk informasjon om boligen, hvilket er til hjelp for å ta en riktig avgjørelse og på kortere tid. Dessuten gir det en mulighet i forhold til prisforhandlinger.

For huseieren som leier ut sin bolig, gir den mulighet til å kreve betalt mangler og skader, dersom slike skulle finne sted, siden inspeksjonsrapporten legges ved leiekontrakten og signeres av begge parter. Dessuten gir den en avskrekkende effekt, da leietakeren vet at han må overlevere boligen i samme tilstand som beskrevet i attesten. Fra den som allerede har leid ut sin bolig, gir den mulighet til å vite i hvilken grad hans formuesgode er vedlikehold under leieperioden. For leietakeren vil attesten fungere som en garanti mot mulige krav fremsatt av utleier for skader og mangler som fantes allerede før overtakelsen.

8.- Hvilken merverdi gir attesten i forhold til de undersøkelsene og inventarene som eiendomsmeklere foretar?

Attesten utarbeides av en profesjonell person som innehar tittelen Profesjonell Boliginspektør og som har bestått opplærings- og praksisperioden som Forneingen krever. Inspeksjonen er nøye og vidtrekkende, og følger protokollen og retningslinjene som Foreningen